Sekretesspolicy

1. Innledning

CVideo AS ("CVideo") er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk. Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger som vi innhenter fra brukere av nettsidene våre, kunder,  jobbsøkere, leverandører, samarbeidspartnere og andre brukere av våre tjenester og funksjonaliteter (de "registrerte"). CVideo er behandlingsansvarlig for personopplysningene som vi behandler. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger. For kontaktinformasjon, vennligst se punkt 7 nedenfor.Når det nedenfor vises til GDPR, skal dette forstås som en henvisning til forordning (EU) 2016/679 ("GDPR").

2. Personopplysninger som samles inn og behandles

Vi samler inn opplysninger for å kunne gi informasjon om våre tjenester og for å kunne besvare henvendelser fra brukere og andre. Vi samler også inn opplysninger i forbindelse med våre avtaler med kunder, jobbsøkere, og leverandører gjennom vår rekrutteringsløsning. Denne typen behandling reguleres av databehandleravtale som foreligger med hver enkelt kunde og samtykke som til enhver tid er tilgjengelig for jobbsøker ved å logge inn på sin profil på cvideo.no. Vi behandler følgende personopplysninger i denne sammenheng: Navn, stilling, selskap, epostadresse, telefonnummer, adresse, samt øvrige opplysninger som er oppgis ved henvendelser til oss eller er nødvendige for å følge opp henvendelser eller utføre aktiviteter eller tjenester.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a (samtykke) og b (avtale). Det er frivillig for deg å gi oss dine personopplysninger, men dersom vi ikke får de nødvendige opplysningene kan det hende vi ikke vil være i stand å besvare dine henvendelser eller tilby deg våre tjenester.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre. Informasjonskapsler brukes primært for å måle trafikk og optimalisere tjenesten. Vi anvender også informasjonskapsler gjennom vår tilstedeværelse i sosiale medier. Når du besøker våre sider i sosiale medier samler den sosiale mediekanaler inn personopplysninger som benyttes til å utarbeide statistikk. CVideo har ikke tilgang til de personopplysningene som samles inn, men vi får tilgang til anonymisert statistikk som er utarbeidet av den sosiale mediekanalen på basis av de innsamlede opplysningene.

Vi vil ikke behandle personopplysninger for markedsføringsformål med mindre vi har innhentet samtykke til dette eller det foreligger et eksisterende kundeforhold. Du kan til enhver tid erklære at du ikke lenger ønsker å motta markedsføringshenvendelser ved å sende oss en e-post (se kontaktinformasjon i punkt 8 nedenfor) eller melde deg av via link i våre nyhetsbrev og invitasjoner.


3. Bruk av databehandler

I enkelte tilfeller vil vi overføre personopplysninger til våre samarbeidspartnere og leverandører, som for eksempel IT-leverandører. Disse mottakerne behandler personopplysninger på våre vegne og kun i samsvar med våre instrukser. 


4. Utlevering av personopplysninger

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg, ditt samtykke eller et lovgrunnlag som gir oss rett til, eller pålegger oss, å gi ut informasjonen. Dersom en tredjepart befinner seg utenfor EU/EØS vil utlevering kun finne sted i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, herunder GDPR.

5. Hvor lenge vi lagrer personopplysninger

Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet inn for. Vi vil enten permanent anonymisere eller på sikkert vis slette de av dine personopplysninger som vi ikke lenger har behov for.


6. Dine rettigheter som registrert

Som registrert har du, med visse forbehold, rett til:

- Å få CVideos bekreftelse på om personopplysninger om deg behandles, og, dersom det er tilfellet, innsyn i personopplysningene og informasjon om behandlingen

- Å få eventuelle uriktige personopplysninger om deg selv korrigert av CVideo uten ugrunnet opphold, og å få ufullstendige personopplysninger komplettert

- Å få personopplysninger om deg selv slettet

- Å kreve at CVideo begrenser behandlingen;

- Å motta personopplysninger om deg selv som du har gitt til CVideo og å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig uten at CVideo hindrer dette

- Å protestere mot behandlingen av personopplysninger om deg selv

- Å klage på behandlingen til tilsynsmyndigheten (i Norge: Datatilsynet) og

- Å når som helst trekke tilbake et eventuelt samtykke gitt til CVideo.

CVideo benytter seg ikke av automatiserte avgjørelser, herunder profilering.


7. Endringer i vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 7. april 2021. Vi forbeholder oss retten til å endre den fra tid til annen og oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet i erklæringen med jevne mellomrom.

8. Kontakt

Dersom du har spørsmål til innholdet i denne erklæringen, ønsker å utøve dine rettigheter iht. punkt 5 ovenfor eller har andre henvendelser, er du velkommen til å kontakte oss på kontakt@cvideo.no.